Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΝΑ.Μ.Ε.

  • English
  • Ελληνικά

Πληροφορίες - Χαρακτηριστικά

Ο ιστότοπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ναυτιλίας Μεταφορών και Διεθνούς Εμπορείου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχεδιάστηκε με στόχο την δημιουργία ενός κόμβου πληροφόρησης φιλικό προς τον χρήστη διαδραστικά δυναμικό, με προβολή πληροφοριών με σύγχρονο, λιτό και αισθητικά άρτιο τρόπο. Έμφαση δόθηκε στην καταχώριση όλων των υπηρεσιών του Μεταπτυχιακού καθώς και την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου πληροφόρησης για το σύνολο των μαθημάτων και καθηγητών. Τέλος στο συγκεκριμένο project έγινε φωτογράφηση καθώς και παραγωγή video για την προώθηση social media.

Κατηγορία έργου

  • Portal - Services
www.name.aegean.gr