Συλλογή δεδομένων και διάχυση πληροφορίας

  • English
  • Ελληνικά

Πληροφορίες - Χαρακτηριστικά

Ο Δικτυακός τόπος για την συλλογή δεδομένων και την διάχυση της πληροφορίας θα αποσκοπεί στην συλλογή δεδομένων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τους χρήστες του διαδικτύου και τους web developers (API). Στον συγκεκριμένο ιστότοπο παρέχονται ελεύθερα προς χρήση επιστημονικές έρευνες και μελέτες, φωτογραφίες της Χίου καθώς και δεδομένα και στατιστικά αποτελέσματα και γραφήματα από διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος του Δήμου Χίου.

Κατηγορία έργου

  • Portal - Services
coming soon